Autor
Meggot
Data
17 Sierpnia 2017
Kategoria
#Animacja
Narzędzia
Adobe After Effects
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator

TEKNOSELL

Jeden z naszych klientów, potrzebował do materiałów szkoleniowych zunifikowanych postaci przedstawiających różne emocje i działania. Biorąc zatem za podstawę CI firmy, oraz potrzebę standaryzacji, przystąpiliśmy do pracy, projektując takie postaci w 3D.

Zobacz wszystkie postaci w akcji na poniższym wideo!

Przed rozpoczęciem animowania przygotowaliśmy sporo konceptualnych szkiców postaci, takich jak te: